Cửa sổ mở quay XF50

Thông số kỹ thuật Cửa sổ mở quay XF50