Cửa sổ mở quay / hất S45

Thông số kỹ thuật Cửa sổ mở quay / hất S45