Cửa đi mở quay XF50

Thông số kỹ thuật Cửa đi mở quay XF50