Cửa đi mở quay S45

Thông số kỹ thuật Cửa đi mở quay S45